Löpande bokföring

– månadsrapport på svenska

Ni skickar eller mejlar månadsvis in era underlag till oss. Vi sorterar, konterar och registrerar underlagen, slutför bokföringen och skickar tillbaka en rapport på svenska eller engelska till dig nästkommande månad. Om vi under arbetet ser problem eller möjligheter, tar vi naturligtvis upp dem med er.

Prislista finner ni här