Löneadminsistration

Vi hjälper dig gärna med en fullständig lönehantering. Vi skapar lönebesked och skickar dem med brev eller e-post till era anställda. Vi ser till att korrekta skatteavdrag görs och att olika löneförmåner traktamenten etc. beräknas på rätt sätt.

Leverantörs- och kundrestkontra

Vi har kontroll på företagets leverantörsskulder, reskontrahantering och betalningar. Företagets leverantörsfakturor registreras varje företag för sig. Ni får regelbundet uppdateringar på vilka fakturor som kommit in, betalts eller förfallit.

Övriga administrativa tjänster

Utöver detta kan vi även hjälpa till med en del administrativt arbete, t ex skapa dokument och mallar i Word och Excel.