Prislista

EUR
1
Årsavgift
(ingår: bolagsadress, posthantering, bokslut och årsredovsning osv .)
290    år
2
Affärstjänster
Lagerbolag (en årsavgift med all service ingår)
9900 SEK
Avvekling av estniskt bolag
från 770
3
Bokföring
antal poster per månad:
0-49
1,40    post
50-99
1,25    post
100-149
1,10    post
150-200
1,00    post
Sammanställning av försäljningsfakturor, som skickas på e-mail
1,00    faktura
Löneberäkning
7,00    person
Sammanställning av reseräkning
7,00    person
Rapporter till Statistikverket
25,00 timme
Skattedeklarationer
7,00    deklaration
Betalning av fakturor via internetbank
1,00    faktura
Timkostnad
25,00    timme
4
Övriga tjänster
Skicka brev
enligt Postens prislista
Vidarebefodra brev inskannad till email
1,00    utskick
Till priserna kommer att tillkomma estnisk moms på 20%