Fakturering

Låt oss ta hand om fakturautskicken

Vi fakturerar dina kunder och tar hand om betalningskontrollen. Du kan själv välja hur fakturan ska se ut och om den ska gå ut i pappersform eller elektroniskt. Via mail berättar ni vad som ska faktureras. Vi skriver ut fakturan och postar eller mejlar den samma dag. Fakturan får rätt löpnummer och blir bokförd på en gång. Ni kan sedan regelbundet få en lista över de kundfakturor som upprättats, vilka som betalats och om några förfallit.