Löpande bokföring

Ni skickar eller mailar månadsvis in era underlag till oss. Vi sorterar, konterar och registrerar underlagen, slutför bokföringen och skickar tillbaka en rapport på svenska eller engelska till dig nästkommande månad. Om vi under arbetet ser problem eller möjligheter, tar vi naturligtvis upp dem med er.

Prislista finner ni här

Redovisning

Estniska bolag skall varje år lämna in årsredovisning, även om man inte haft någon verksamhet. Årsredovisning ingår i vår grundavgift.

Skatter och momsredovisning

Är ditt bolag momsregistrerat, skall moms- och löndeklaration lämnas in månadsvis. För att underlätta ditt arbete och för att undvika förseningsavgifter, kan vi ta hand om dina åtaganden i Estland och se till så att bokföring är korrekt ur estnisk beskattningssynpunkt. Vi tillhandahåller även nybildade estniska bolag.

Gratis hjälp med att registrera sig hos skatteverket.

När du kommer till Estland, följer en av oss med er till skatteverket och registrerar oss som skattedeklarationsombud. Som skattedeklarationsombud lämnar vi in era skatte-och momsredovisning månadsvis elektroniskt och ser till så att inga viktiga datum missas.

Har du ingen möjlighet att komma till Estland, kan vi hjälpa er att sköta registreringen från Sverige. Men då tillkommer de en del kostnader för er i hemlandet.